Air Horns Loud Mega Blast Dual Chrome   12Volts 22.520

Air Horns Loud Mega Blast Dual Chrome 12Volts 22.520

Regular price
Sold out
Sale price
$ 119.95

Air Horns Loud Mega Blast Dual Chrome 12Volts 22.520

Color-Chrome

12 Volts

2 Compressors 

MEGABLAST                                     dB 122.30 at 2 m