22.522 Mega Blast Dual Chrome Air Horns 12Volts

22.522 Mega Blast Dual Chrome Air Horns 12Volts

Regular price
Sold out
Sale price
$ 112.95

Mega Blast Dual Chrome Air Horns 12Volts

Color-Chrome

12 Volts

2 Compressors 

MEGABLAST                                     dB 122.30 at 2 m